2017 ZAJĘCIA TERENOWE

2017.01.20 ZAJECIA TERENOWE2017.01.20-22 ZAJĘCIA TERENOWE

Okres ferii to jak co roku świetna okazja do sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności w terenie.
Tegoroczna aura była dość wymagająca ze względu na panujące ujemne temperatury, podnosząc jednocześnie poprzeczkę przed Strzelcami oraz wymuszając zwiększone zaangażowanie w przedsięwzięcie każdego z uczestników. Zajęcia opierały się na zagadnieniach medycyny pola walki. Nasi instruktorzy - ratownicy medyczni, mieli możliwość przekazania wiedzy z zakresu udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych, w oparciu o TCCC (Tactical Combat Casualty Care) zdobytej podczas zeszłorocznego kursu TCCC zorganizowanego w 1 Batalionie Zmechanizowanym na terenie garnizonu Chełm. Strzelcy mieli również możliwość poznania różnorodnych metod rozpalania ognisk w warunkach zimowych, przy użyciu m.in. krzesiw dostępnych na rynku. Każdy na własnej skórze mógł przekonać się, że czynność ta, pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie jest nadto skomplikowana, jeżeli obierze się odpowiednią metodę. Przeprowadzone zajęcia zamykają kolejny etap szkolenia ogólnowojskowego prowadzonego w naszej jednostce.
Więcej...