HDK

logo hdkStrzelecki Klub Honorowych Dawców Krwi
przy Jednostce Strzeleckiej 1001 w Bełchatowie


Powołany do życia 18.06.2011 r.

Siedzibą Klubu jest „Świetlica Środowiskowa” Jednostki Strzeleckiej 1001 w Bełchatowie: 
ul. dr Rodziewicza 10
97-400 BełchatówCELE I ZADANIA KLUBU HDK

A. Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest:

1. Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składnikami
2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym
podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK PCK.
4. Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża”
5. Popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
6. Realizacja wybranych zadań statutowych PCK.


B. Do podstawowych zadań klubu należy:

1. We współpracy z zarządami PCK oraz placówkami służby krwi systematycznie organizowanie
akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.
2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej potrzeby.
3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe regionalnych
centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych.
4. Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK PCK.
5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak ,odznaczeń i wyróżnień członkom
klubu oraz honorowym dawcą krwi.
6. Organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych i innych dla członków klubu
i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków PCK.
7. Integracja środowiska honorowych dawców krwi.