2017 STRZELANIE KLAS MUNDUROWYCH

2017.06.08 STRZELANIE KLAS MUNDUROWYCH2017.06.08 STRZELANIE KLAS MUNDUROWYCH 

W dniu 8 czerwca 2017 roku przeprowadziliśmy strzelanie dla uczniów klas mundurowych z IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie (ZSP nr 3).  Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności obsługi oraz strzelania z broni centralnego i bocznego zapłonu. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach porozumienia o współpracy zawartego w 2015 roku pomiędzy Jednostką Strzelecką 1001, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie, przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, zostali wyróżnieni drobnymi upominkami. 
Więcej...