CYKL SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH 2018

2018 CYKL SZKOLEŃ PROOBRONNYCH MONJednostka Strzelecka 1001 w Bełchatowie rozpoczyna rekrutację na szkolenia specjalistyczne w ramach zadania publicznego „CYKL SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU SZKOLENIA BOJOWEGO DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH” – zadanie publiczne sfinansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Najważniejsze informacje na temat szkolenia zawarte są w Planie szkolenia oraz załącznikach do niego. Beneficjentami zadania będzie łącznie 200 osób, zgodnie z wytycznymi Biura ds. Proobronnych MON będą to członkowie organizacji proobronnych (w pierwszej kolejności, priorytetowo nabór będzie prowadzony spośród uczestników programu szkoleniowego pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP” – edycja 2017 i 2018). Szkolenia odbędą się w formie czterech 2-dniowych turnusów, podczas których przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu: szkolenia strzeleckiego, zasad bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczeń przygotowawczych do strzelań, strzelań bojowych, taktyki, terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, szkolenia medycznego. Kursanci otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
2018 CYKL SZKOLEŃ PROOBRONNYCH WP

Terminy szkoleń:
I CYKL (LIPIEC): 21-22.07.2018 r.;
II CYKL (SIERPIEŃ): 4-5.08.2018 r.;
III CYKL (WRZESIEŃ): 29-30.09.2018 r.;
IV CYKL (PAŹDZIERNIK): 6-7.10.2018 r.
 

Szczegóły szkolenia i zasady rekrutacji zostały ustalone w porozumieniu i wg. wytycznych Biura ds. Proobronnych MON. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia dzisiejszego do wyczerpania miejsc wg. poniższych zasad:
Plan szkolenia, wraz z załącznikami znajduje się tutaj:

PLAN SZKOLENIA + ZAŁĄCZNIKI