PODSUMOWANIE CYKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

2018 CYKL SZKOLEŃ PROOBRONNYCH MONZakończyliśmy realizację cykl dwudniowych szkoleń specjalistycznych w ramach zadania publicznego „CYKL SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU SZKOLENIA BOJOWEGO DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH” – zadanie publiczne sfinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach czterech edycji przeprowadziliśmy zajęcia teoretyczno-praktyczne łącznie dla 200 uczestników - członków organizacji proobronnych. Szkolenia obejmowały zasady bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze do strzelań, strzelania bojowe, taktykę, terenoznawstwo, rozpoznanie wojskowe oraz szkolenie medyczne. Zajęcia zostały przeprowadzone przez kadrę instruktorską oraz strzelców Jednostki Strzeleckiej 1001 w Bełchatowie. Nadzór merytoryczny nad realizacją zadania sprawowało Biuro do Spraw Proobronnych MON.

GALERIA
2018.07.21-22 EDYCJA 1
2018.08.04-05 EDYCJA 2
2018.09.29-30 EDYCJA 3
2018.10.6-7 EDYCJA 4
2018 CYKL SZKOLEŃ PROOBRONNYCH WP