ĆWICZENIA OBRONNE RYPIN

2018.05.11 13 ĆWICZENIA OBRONNE RYPINW dniach 11- 13 maja 2018r w Rypinie odbyły się ćwiczenia Jednostek Strzeleckich, Obrony Narodowej i Stowarzyszeń Paramilitarnych o profilu Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia te miały na celu podniesienie sprawności obronnej oraz szeroko rozumianej wiedzy z zagadnień przysposobienia obronnego jak również sprawdzenie oraz weryfikację posiadanych już umiejętności uzyskanych w trakcie szkolenia w Jednostce Strzeleckiej. W ćwiczeniach tych uczestniczyła również nasza Jednostka Strzelecka. Podczas ćwiczeń nie zapomniano też o ważnej rocznicy gdzie w trakcie rozejmu i przerwie w szkoleniu uczestnicy udali się pod pomnik Marszałka Piłsudskiego gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień i złożono kwiaty w celu upamiętnienia 82 rocznicy śmierci Marszałka.
GALERIA