SZKOLENIA STRZELECKIE Z BRONI PALNEJ

2019 MON SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCHJednostka Strzelecka 1001 w Bełchatowie rozpoczyna rekrutację na szkolenia strzeleckie z broni palnej w ramach zadania publicznego „SZKOLENIA STRZELECKIE Z BRONI PALNEJ" – zadanie publiczne sfinansowane w formie wsparcia ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Beneficjentami zadania będzie łącznie 75 osób. Szkolenie odbędzie się w formie trzech jednodniowych edycji, podczas których przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu udzialnia pierwszej pomocy przedmedycznej, budowy i obsługi broni palnej, zasad bezpiecznego użycia broni palnej, ćwiczenia przygotowawcze d oodbycia strzelań, strzelania na celność i skupienie /szkolne/ oraz strzelanie sytuacyjne z broni palnej długiej centralnego zapłonu oraz broni palnej krótkiej cenralnego zapłonu. Kursanci otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY2019 MON WP SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH