SZKOLENIE OBYWATELI W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I RATOWNICTWA

FLAGAZadanie publiczne pn. „Szkolenie obywateli w zakresie obronności i ratownictwa” sfinansowano w kwocie 168 000 zł. ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Realizowane zadanie obejmuje swoim zakresem wzmacnianie kompetencji organizacji po przez kursy i szkolenia dla członków stowarzyszenia oraz kontynuację powyższego działania przy użyciu zdobytych uprawnień i umiejętności do szkolenia obywateli.


FLAGA I GODŁOSFINANSOWANO Z BUDŻETU PAŃSTWA plakat niw 168000