SZKOLENIE STRZELECKIE W 2023

MON ZAWODY STRZELECKIE
W 2023 roku zrealizowaliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Szkolenie strzeleckie jako jedna z form przygotowania do służby Ojczyźnie”.
Przedsięwzięcie składało się z 4 edycji i skierowane było do uczniów klas mundurowych, członków organizacji proobronnych, młodzieży z klas ponadpodstawowych, studentów oraz lokalnej społeczności.
Łącznie przeszkoliliśmy 80 osób w zakresie zagadnień teoretyczno-praktycznych szkolenia strzeleckiego takich jak:
- budowa i obsługiwanie broni palnej,
- zasady bezpiecznego użycia broni palnej,
- ćwiczenia przygotowujące do strzelania
- strzelania z broni palnej długiej centralnego zapłonu
- strzelania z broni palnej krótkiej centralnego zapłonu.

FOTORELACJA

Zadanie zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej