Uroczystości styczniowe

uroczystosci stycznioweDziś o godzinie 10.00 w kościele w Grocholicach odbyła się msza święta upamiętniająca wydarzenia z Powstania Styczniowego. Po mszy odbył się przemarsz na cmentarz przy ulicy Wojska Polskiego, gdzie zostały złożone kwiaty przy pomniku upamiętniającym wydarzenia z tamtych dni. Wartę przy grobie wystawili strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego z Bełchatowa.