SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH 2019

2019 MON SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCHJednostka Strzelecka 1001 w Bełchatowie rozpoczyna rekrutację na szkolenie specjalistyczne w ramach zadania publicznego „SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH" – zadanie publiczne sfinansowane w formie wsparcia ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Beneficjentami zadania będzie łącznie 35 osób. Szkolenie odbędzie się w formie jednej 2-dniowej edycji, podczas której przeprowadzone zostaną zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego. Kursanci otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

2019 MON WP SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCHTERMIN SZKOLENIA: 20-21.07.2019r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY