OPP

oppprocent

Związek Strzelecki "Strzelec"

Józefa Piłsudskiego
Jednostka Strzelecka 1001
im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego
ul. dr Rodziewicza 10, 97-400 Bełchatów
KRS: 0000249956  NIP: 7692082353


Bank PKO PB w Bełchatowie Nr konta: 90144012570000000013935203


Podaruj nam swój 1 %
Oddajemy do Państwa dyspozycji program który ułatwi Państwu wypełnienie rozliczenia rocznego, a co za tym idzie przekazania naszej organizacji 1% podatku.
Za każdą przekazaną złotówkę z góry dziękujemy.


opp1proc


JAK PRZEKAZAĆ 1 PROCENT NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.


Prezentujemy podstawowe zasady:

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1 procent PODATKU ORGANIZACJOM?


  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.          


JAK PRZEKAZAĆ 1 procent PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?

1. WYBIERZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO, KTÓREJ CHCEMY PRZEKAZAĆ 1 procent

Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2007 roku) i które mają prawo otrzymywać 1 procent (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 procent, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1 procent nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.

2. WYPEŁNIĆ ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)


pit37
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 procent należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości.Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 procent podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

3. PIENIĄDZE - 1 procent PODATKU NALEŻNEGO - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1 procent między kilka organizacji.

1 procent można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

103367zapisz Pobierz wersję do druku