Stopnie strzeleckie

STOPNIE STRZELECKIE

PATKI WYJŚCIOWE

PATKI POLOWE

KWADRATY

KORPUS STRZELECKI


1 STRZELEC WYJŚCIOWY

1 STRZELEC POLOWY
 

Strzelec


2 STARSZY STRZELEC WYJŚCIOWY

2 STARSZY STRZELEC POLOWY

 

Starszy strzelec


3 SEKCYJNY WYJŚCIOWY

3 SEKCYJNY POLOWY
 

Sekcyjny

4 DRUŻYNOWY WYJŚCIOWY

4 DRUŻYNOWY POLOWY

 

Drużynowy

KORPUS INSTRUKTORSKI


5 SIERŻANT WYJŚCIOWY

5 SIERŻANT POLOWY

 

Sierżant


6 STARSZY SIERZANT WYJŚCIOWY


6 STARSZY SIERŻANT POLOWY
 

Starszy sierżant


7 CHORĄŻY WYJŚCIOWY

7 CHORĄŻY POLOWY

 

Chorąży8 STARSZY CHORĄŻY WYJŚCIOWY


8 STARSZY CHORĄŻY POLOWY
 

Starszy chorąży

KORPUS INSPEKTORSKI


9 MŁODSZY INSPEKTOR WYJŚCIOWY

9 MŁODSZY INSPEKTOR POLOWY
 

Młodszy inspektor


10 INSPEKTOR WYJŚCIOWY


10 INSPEKTOR POLOWY
 

Inspektor


11 STARSZY INSPEKTOR WYJŚCIOWY


11 STARSZY INSPEKTOR POLOWY

 

Starszy inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

Brygadier (nie należy do żadnego korpusu)