Marsz dla dzieci i młodzieży klas mundurowych upamiętniający walki obronne 1939r na linii rzeki Warty i Widawki

2019 MON SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCHJednostka Strzelecka 1001 w Bełchatowie rozpoczyna rekrutację na Marsz dla dzieci i młodzieży klas mundurowych upamiętniający walki obronne 1939r na linii rzeki Warty  i Widawki. Zadanie publiczne sfinansowane w formie wsparcia ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.  Jest to dwudniowy marsz wzdłuż linii umocnień Armii Łódź w rejonie miasta Bełchatów i miejscowości Sadulaki, Lubiec, Magdalenów, Cisza, Szczerców, Księży Młyn. Działania Armii Łódź w w/w rejonie były bardzo intensywne, o czym świadczą zachowane do dnia dzisiejszego schrony i linie okopów.

2019 MON WP SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA CZŁONKÓW ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH